Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm!

Kincses-Szabó Szilvia vagyok, 1993. óta dolgozom óvodapedagógusként a Dráva Óvodában, 2008 augusztusától az intézmény vezetője vagyok.

Kérem, ismerkedjen meg óvodánkkal!

Óvodánk erdő szomszédságában, kertvárosi környezetben, távol a főút zajától, tiszta levegőjű környezetben található. Intézményünk 1972-ben épült, négy csoporttal kezdte meg működését. Az egyre növekvő gyermeklétszám miatt, azonban ez a férőhely szűkösnek bizonyult, így 2010-ben az emeleten (szolgálati lakást átalakítva) egy csoporttal bővültünk, így jelenleg öt csoportunk van.

Csoportszobáink tágasak, világosak, melyek mindegyikéhez külön mosdó és öltöző tartozik. Berendezési tárgyaink esztétikusak, jól szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét és egészségét. A gyepszőnyeggel borított, jól felszerelt udvarunkat hársfák övezik; a hatalmas lombos fák, bokrok között számtalan lehetőség kínálkozik a mozgáshoz, a szabadban töltött játékhoz, mely hozzájárul gyermekeink egészségének megóvásához.

Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel, szakmai tudásunk fejlesztése belső igény.

Óvodapedagógusaink között szakvizsgázott óvodai gyógytestnevelő és óvodai fejlesztőpedagógus is van. Többéves szakmai gyakorlattal rendelkező, gyermekszerető, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó óvodapedagógusok, szakképzett dajkák várják a gyermekeket.

Fő profilunk az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel megalapozása, különös tekintettel a mozgás fejlesztése, a mozgáslehetőségek folyamatos biztosítása, valamint az érzelmi alapigények kielégítése. Mind az öt csoportszobában mozgássarkot alakítottunk ki (Tini-kondival, mászóhálóval, bordásfallal), melyek használatával, a tornatermi szervezett mozgás mellett, gyermekeink a csoportban is egyéni szükségleteinek megfelelően elégíthetik ki mozgásigényüket.

Céljaink: gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint eltérő fejlődési ütemük figyelembevétele 3-7 éves korig.

Befogadó szemléletünk elősegíti a sajátos nevelési igényű gyermekeink nevelését, állapotuknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelő külső szakemberek által is támogatott fejlesztését.

Feladataink:
– gyermekeink testi és lelki szükségleteinek kielégítése;
– az egészséges életmód alakítása, spontán mozgásigényük kielégítése;
– az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása;
– szabad játék biztosítása;
– anyanyelvi-, értelmi fejlesztés, nevelés;
– környezettudatos magatartás megalapozása.

Céljaink elérését külső szakemberek is segítik. Óvodánkban rendszeresen foglalkozik a rászoruló gyerekekkel logopédus, gyermekpszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus.

Szülői igények alapján, mozgásprogramunkhoz jól illeszkedően nagycsoportosainkat heti rendszerességgel úszásoktatásra visszük, valamint helyi adottságainkat mérlegelve délután is szervezünk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő programokat (néptánc, gyermektorna).

Gyermekeink óvodai életét autóbuszos kirándulásokkal, színházi előadásokkal, zenés műsorokkal, különböző gyermekprogramok látogatásával tesszük színesebbé.

Óvodánk alapítványát “Mindent beleadok” néven 2009-ben alapítottuk.

Olyan óvoda vagyunk, ahol érték az esztétikus környezet, a családias légkör megteremtése, ahol gyermekeink maradéktalanul jól érzik magukat, és amely alapja az értelmi fejlesztésnek.

Bemutatkozó kisfilmünk: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1560456610826163

Szeretettel várjuk óvodásainkat, hogy a nevelési programunkban megfogalmazott értékeket a családdal közösen, együttműködve valósítsuk meg.

 

Kincses-Szabó Szilvia

Tagóvoda vezető