Alapítvány

2009. június 16-án alapítványunk bejegyzésre került.
Az alapítvány neve: „Mindent Beleadok Alapítvány”

Az alapítvány célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység
Alapítványunk adószáma: 18266858-1-43
Számlaszám: 65100118-11336369 (Monor és Vidéke Takarékszövetkezet)

Az alapítvány célja:
Az alapítvány elsődlegesen a Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvodát kívánja támogatni, ezen belül az alábbi célok elérésére, egyben az eléréshez szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik.
– Nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység.
– Kulturális tevékenység.
– Tárgyi feltételrendszer javítása.
– Óvodások testi, szellemi, egyéni fejlődésének, fejlesztésének elősegítése.
– Az egészséges életmód, és táplálkozás feltételeinek megteremtéséhez, a játékos oktatás,    készségfejlesztés, képességfejlesztés elősegítése.
– Mozgásfejlesztés elősegítése.
– Programok szervezése a szülők bevonásával.
– Hagyományőrzés, mely magában foglalja a nép, nemzeti, történelmi hagyományok  megismertetését.