Küldetésünk

Óvodánkban a gyerekek képességeit életkori sajátosságaik és egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével fejlesztjük.
Fő feladatunknak tekintjük az egészséges életmód alapvető szokásainak kialakítását és a gyermekek mozgásigényének kielégítését, amely értelmi képességeik fejlődésének alapja.
Célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, melyhez változatos tevékenységeket biztosítunk.
Olyan érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó légkörben neveljük óvodásainkat, melyben jól érzik magukat, és szívesen emlékeznek vissza óvodás éveikre.

                                IMG_2450