Információk új óvodásaink szülei részére

Kedves Szülők!

A Dokumentumok menüpont alatt megtalálják a következő dokumentumokat:

– Szülői tájékoztató – új gyermekek szülei részére

– Tájékoztató intézményi étkezésről

– Nyilatkozat ingyenes étkezés igényléséhez

– Nyilatkozat étkezés térítési díjának átutalással történő fizetéséhez

 

Óvodai ellátás 2020.06.02-től

Kedves Szülők!

A 2020.06.02-től történő óvodai ellátásról óvodánk tájékoztatóját megtalálják a legújabb dokumentumok között, és az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot is.

A nyilatkozatot ellátás igénylése és nemleges válasz esetén is kérjük 2020. 05. 26. 12 óráig a megjelölt módon intézményünkbe eljutattni szíveskedjenek!

Együttműködésüket köszönjük!

 

Intézkedési terv

Kedves Szülők!

Legfrissebb dokumentumaink között megtalálják óvodánk szülői tájékoztatóját az ügyelet alatt érvényes szabályozásokról (Szülői tájékoztató-pandémiás intézkedési terv), illetve az óvoda pandémiás intézkedési tervét (Intézkedési terv pandémia esetén).

Ügyelet biztosítása

Kedves Szülők!

Kérem  szíveskedjenek a mellékletként csatolt levelet figyelmesen elolvasni, majd legkésőbb 2020.04.30. 10.00-óráig megküldeni válaszukat. Amennyiben határidőn túl érkezik válaszuk, sajnos tárgytalannak fogom venni, ezért kérem a határidő betartására.

Kérem szíves tudomásul vételét.
Üdvözlettel:
Borbély Szilvia
Óvodavezető

A benyújtandó nyilatkozat megtalálható az oldal jobb oldalán a legfrissebb dokumentumoknál.

Felvett gyermekek

Kedves Szülők!

Az intézményünkbe felvételt nyert gyermekek listája oktatási azonosító alapján megtalálható a jobb oldalon látható legfrissebb dokumentumokban, illetve elérhető a Dokumentumok menü/Óvodai beiratkozás mappában Felvételt nyert gyermekek néven.

Óvodai beiratkozás információk

Kedves Szülők!

A beiratkozáshoz kérjük a Szándéknyilatkozat kitöltését a körzetes és nem körzetes, de óvodánkba jelentkező gyermekek szüleitől is! Fontos, hogy az aláírás ne hiányozzon róla! A nyomtatvány megtalálható a lap jobb oldalán a legfrissebb dokumentumok között, vagy a Dokumentumok menü Óvodai beiratkozás mappájában.

Beküldendő 2020. április 17-ig az iroda@dravaovoda18.hu e-mail címre, vagy akadályoztatottság esetén bedobható az óvoda postaládájába.

A felvételről legkésőbb április 30-ig döntés születik, melyről a szülőket írásban, elektronikus úton tájékoztatjuk!

A felvétel után a következőket kell bemutatni:

  • Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat), és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Gyermek TAJ kártyája
  • Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Külföldi állampolgárság esetén a tartózkodási engedélyt
  • Nyomtatványok (Felvétel iránti kérelem, Szülői nyilatkozat, Életvitelszerű lakhatási nyilatkozat)

Erről bővebb információt a későbbiekben tudunk nyújtani!

Beiratkozással kapcsolatos kérdés esetén a iroda@dravaovoda18.hu e-mail címen, vagy a 0620-555-1884-es telefonszámon vegyék fel óvodánkkal a kapcsolatot!